• +386 7 49 75 140
  • info@mkteam.si

OPOZORILO: OBISK TEGA SPLETNEGA MESTA VAS ZAVEZUJE, DA SPREJEMATE POGOJE UPORABE. ČE SE S SPODAJ NAVEDENIMI POGOJI NE STRINJATE, ZAPUSTITE TO SPLETNO MESTO.

Uporaba spletnega mesta:

Če ni drugače navedeno v pravnih podukih drugod na tem spletnem mestu, vam MK TEAM d.o.o. dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiv iz tega spletnega mesta (v nadaljevanju: spletišče) le za osebno in nekomercialno uporabo ter za informativne namene in pod pogojem, da v kopijah gradiv ohranite vse pravne poduke o avtorskih in drugih pravicah iz naslova lastništva, ki so v izvirnikih gradiv. Gradiv s tega spletišca ne smete v kakršni koli obliki spreminjati, reproducirati ali javno prikazovati, izvajati, posredovati ali uporabljati na kakršen koli drug način za javne ali komercialne namene. V skladu s temi pogoji je prepovedana vsakršna uporaba teh gradiv na katerem koli drugem spletnem mestu ali računalniškem omrežju za katere koli namene. Gradiva na tem spletišču so zaščitena z avtorskimi pravicami in vsakršna nepooblaščena uporaba gradiv s tega spletišča je lahko kršitev zakonodaje, ki ureja avtorske pravice, zaščito blagovnih znamk in podobno. Če prekršite katerega od navedenih pogojev, vam avtomatično preneha veljati dovoljenje za uporabo tega spletišča in morate nemudoma uničiti vsa prenesena ali tiskana gradiva.

Povezave do drugih spletnih mest:

Povezave do drugih spletnih mest so na tem spletišču zagotovljene izključno zaradi podpore uporabnikom. MK TEAM d.o.o. ne obiskuje vseh teh spletnih mest, nima nobenega nadzora nad njimi in ni odgovoren za katero koli od teh spletišč oz. za njihovo vsebino. MK TEAM d.o.o. zato ne oglašuje in ne predstavlja katero koli od nji. Enako velja za vse informacije, druge izdelke in gradiva, ki so tam zajeta, ter rezultate, ki bi lahko bili posledica uporabe le-teh. Če se odločite za dostop do drugih spletnih mest prek povezav na našem spletišču, to počnete na lastno odgovornost.

Izjava o omejitvi odgovornosti:

V NOBENEM PRIMERU NE BO MK TEAM d.o.o., NJEGOVI DOBAVITELJI ALI DRUGA PODJETJA, OMENJENA V TEM SPLETIŠČU, ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV ZA ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI IZGUBE DOBIČKA, PODATKOV ALI ZARADI PREKINITVE POSLOVANJA), KI JE NASTALA ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE, OZ. ŠKODE, KI JE POSLEDICA UPORABE TEGA SPLETIŠČA IN DRUGIH SPLETNIH MEST, KI SO POVEZANA S TEM SPLETIŠČEM, OZ. KI JE POSLEDICA UPORABE GRADIV, INFORMACIJ ALI STORITEV, KI SO NA TEM ALI VSEH PODOBNIH SPLETNIH MESTIH IN TEMELJIJO NA GARANCIJI, POGODBI, NAPAKI ALI DRUGI PRAVNI TEORIJI, NE GLEDE NA TO, ALI JE BIL UPORABNIK SEZNANJEN O MOŽNOSTI NASTANKA ŠKODE. ČE UPORABA GRADIV, INFORMACIJ ALI STORITEV, KI SO NA TEM SPLETNEM MESTU, ZAHTEVA SERVISIRANJE, POPRAVILO ALI OBNOVO OPREME ALI PODATKOV, BO UPORABNIK SAM POKRIL VSE STROŠKE IZ TEGA NASLOVA.

Uporaba prava:

To spletišče vzdržuje MK TEAM d.o.o. na lokaciji na Raki v Sloveniji. Gradiv in storitev na tem spletnem mestu oz. kopij in prilagoditev ne smete uporabljati, izvažati ali posredovati tretjim osebam, če bi to predstavljalo kršitev zakonodaje ali predpisov, vključno z izvozno zakonodajo in predpisi, ki veljajo v ZDA brez omejitev.

Če do tega spletišča dostopate izven Slovenije, to delate na lastno pobudo in morate upoštevati zakonodajo, ki velja v Sloveniji. Ti pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo brez uveljavljanja načel o navzkrižju veljavnosti zakonodaje.

Splošno:

MK TEAM d.o.o. lahko kadarkoli revidira te pogoje s posodobitvijo te objave. Občasno obiščite to spletno mesto, da bi se seznanili s pogoji, ki so veljali v preteklosti, saj so za vas zavezujoči. Posamezna določila teh pogojev lahko nadomestijo izrecno določeni pravni poduki ali pogoji, ki so na posameznih straneh tega spletišča.